НАСТРОЙЧИК НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ ОТ ВЕЛПАПЕ

Dunapack

 

 

 

 

 

Dunapack Packaging is a member of the Austrian Prinzhorn Group and specializes in the creation of corrugated cardboard packaging, executed at a high quality level using recycled paper. Exceeding 5200 employees across 11 countries and 24 plants, Dunapack Packaging is the regional market leader in central and eastern Europe, meeting customers‘ highest packaging requirements and delivering innovative and competitive packaging solutions. 
With a modern approach, a long tradition and a clear goal for the future to double its size by 2030, Prinzhorn Group stands for sustainability, reliability and passion as main core values. 
 

Задължения:
- настройване на машини и съоръжения от най-ново поколение;
- обслужване на машините и поддържане на реда и чистотата, в съответствие с изискванията;
- спазване на технологичните изисквания, свързани с производството на продуктите;
- работа на смени;

Изисквания:
- средно техническо образование е задължително;
- опит в производствено предприятие и в управление и настройка на машини;
- желание и готовност за бързо усвояване на нови знания;

Ние предлагаме:
- добро заплащане, с реален трудов договор и реални осигуровки;
- оценка след изтичане на изпитателен срок и преразглеждане на заплатата;
- месторабота в рамките на града;
- действаща бонусна система за постигнатите резултати, ежемесечно;
- добра социална политика;
- добър екип;
- спазване на българското законодателство;
- постоянна и дългосрочна работа на смени в стабилна компания;

Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените по документи кандидати.
Всички квалифицирани кандидати ще бъдат разгледани като кандидати за работа без оглед на раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, национален произход или увреждане.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

Requisition ID: 2883

Check out more on our website

Date:  Feb 20, 2024
Division:  Packaging
Company:  Dunapack Rodina AD
Location: 

Plovdiv, BG, 4003

Job category:  Operations
Level of Experience:  Entry-Level
Required travel:  0%
Employment type:  Full-time