Machine Leader

Dunapack

 

 

 

 

 

Dunapack Packaging is a member of the Austrian Prinzhorn Group and specializes in the creation of corrugated cardboard packaging, executed at a high quality level using recycled paper. Exceeding 5500 employees across 11 countries and 24 plants, Dunapack Packaging is the regional market leader in central and eastern Europe, meeting customers‘ highest packaging requirements and delivering innovative and competitive packaging solutions. 
With a modern approach, a long tradition and a clear goal for the future to double its size by 2030, Prinzhorn Group stands for sustainability, reliability and passion as main core values. 
If you want to make a difference, be different. We will.
 

"Дунапак Родина" АД е част от Dunapack Packaging Division, от Принцхорн Груп, производител на хартия, велпапе и опаковки от велпапе в Централна и Източна Европа.

* Групата Prinzhorn
Dunapack Packaging е член на австрийската група Prinzhorn и е специализирана в създаването на опаковки от велпапе, изпълнени на висококачествено ниво с рециклирана хартия. Надхвърляйки 5200 служители в 11 държави и 24 завода, Dunapack Packaging е лидер на регионалния пазар в Централна и Източна Европа, отговаряйки на най-високите изисквания на клиентите за опаковки и предлагайки иновативни и конкурентни решения за опаковки.
С модерен подход, дългогодишна традиция и ясна цел за бъдещето да удвои размера си до 2030 г., Prinzhorn Group отстоява устойчивостта, надеждността и страстта като основни основни ценности.

 

"Дунапак Родина" АД е базирана в Пловдив, а в България ние сме пазарен лидер в дизайна, производството и търговията с велпапе и опаковки от велпапе, със 60-годишна история и уверено гледаме напред!

 

Във връзка с увеличени обеми и разрастване на производството, търсим:

 

Машинен майстор  (работа на смени)

 

Задължения:
- управлява машини за производство  от най-ново поколение;
- работи в екип и постига заложените цели;
- спазва норми и правила за постигане на качество и удовлетворяване на корпоративни и  клиентски изисквания;
- спазва технологичните изисквания, свързани с производството на продуктите;
- работи на смени;
- им желание да учи и овладява новостите в професията;

Изисквания:
- средно техническо образование е задължително;
- желание за работа;
- опит в производствено предприятие и в управление  на машини;
- желание и готовност за бързо усвояване на нови знания;

Ние предлагаме:
- постоянна и дългосрочна работа на смени в стабилна компания;
- добро заплащане, с реален трудов договор и реални осигуровки;
- действаща бонусна система за постигнатите резултати, ежемесечно; 
- оценка след изтичане на изпитателен срок и преразглеждане на заплатата;
- месторабота в рамките на града;
- добра социална политика;
- добър екип;
- спазване на българското законодателство;

 

Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените по документи кандидати.
Всички квалифицирани кандидати ще бъдат разгледани като кандидати за работа без оглед на раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, национален произход или увреждане.

Предоставените при кандидатстване по обявата данни са лични по смисъла на ЗЗЛД. Същите ще се обработват единствено за целите на настоящия и бъдещ подбор, за максимален срок от 3 месеца, считано от датата на публикуване на обявата.
Личните Ви данни ще се обработват при стриктно спазване на законовите изисквания и няма да се предоставят на трети страни.

В процеса на подбор, запазвате всички права, предоставени Ви от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент за защита на личните данни на ЕС).
 

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

Check out more on our website
Date:  1 Jun 2024
Division:  Packaging
Company:  Dunapack Rodina AD
Location: 

Plovdiv, BG, 4003

Job category:  Operations
Level of Experience:  Entry-Level
Required travel:  0%
Employment type:  Full-time